NAG - súťaž v počítačových sieťach

Naši študenti na prestížnej celoslovenskej súťaži v počítačových sieťach

Dňa 9. apríla 2024 sa uskutočnil 19. ročník celoslovenskej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2024) na Fakulte riadenia a informatiky  Žilinskej univerzity v Žiline.

Prestížna súťaž umožnila žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu na svojej škole.

Od študentov sa očakávali vedomosti na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA (CCNA 200-125). Súťaže sa zúčastnili študenti  IV.D triedy, odboru Informačné a sieťové technológie.  Naši študenti sa zúčastnili kategórie HS3 (3-členné družstva) a kategórií UNI (jednotlivci). Kategória HS3 pozostávala z 3 rôznych zadaní: topológia v Cisco Packet tracert, Wireshark a zostavenie topológie pomocou protokolu CDP.

V kategórií HS3 (trojčlenné družstvá) sa Filip Geletka, Jakub Jendral a Boris Ledecký umiestnili na 3. mieste (v praktickej časti mali najväčší počet bodov z celého Slovenska) a družstvo v zložení Damián Martin Maro, Zdenko Sokolovský a Florián Žifčák umiestnili na 5. mieste z celkového počtu 29 súťažiacich družstiev z celého Slovenska. V kategórii UNI Matej Motyka získal 21. miesto a  Marek Novotný 24. miesto.

Súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Akademickým podporným centrom programu Sieťových akadémií Cisco pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzite v Košiciach, inštruktorskými vzdelávacími centrami pri Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzite v Žiline.

Našim študentom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! 

Henrieta Tarajčáková, vyučujúca