Urob prvý krok

Študuj na SPŠT, a venuj
sa tomu čo ťa baví

Neustále sa rozvíjame, modernizujeme vybavenie, spolupracujeme so školami
zo zahraničia a sme otvorení inováciám.
Jasné dôvody

Prečo ísť práve k nám?

Moderné vybavenie

Budeš mať všetko, čo potrebuješ na štúdium. Máme dobré počítače, 3D tlačiareň, dobré Wi-Fi a zrekonštruované vedecké laboratóriá a odborné učebne za štvrť milióna eur.

Príprava na vysokú

Získaš kvalitnú prípravu na prijímacie skúšky a štúdium na vysokej škole. Prevažná väčšina absolventov sa bez problémov dostane na svoju vysnívanú školu.

Zájazdy do zahraničia

Získaj skúsenosti v zahraničí! Škola je zapojená do programu Erasmus+, ktorý zahŕňa stretnutia v zahraničí a spoločnú prácu na projektoch.

Naši partneri

Na koho sa môžeme spoľahnúť

Novinky

Čo je u nás nové