ZÁUJMOVÉ ÚTVARY (ZÚ) v školskom roku 2023/2024

Názov ZÚ Meno lektora Termín / učebňa
Slovina a litika pre maturantov Mgr. Hudranová STR 13:00-15:00 / ANJ2
Einfach Deutsch Mgr. Keritová UT 13:45 / podľa dohody/ UP2
Maturujem z ANJ V. Dirgová STR 13:30 / SJL2
Úspešná maturita PaedDr. Karaffová PON, STR 14:30-15:30 / ANJ1
Anglický jazyk Mgr. Gondová PON 8:00-9:00 VH / podľa dohody / ANJ3
Easy English Mgr. Štrbková UT 14:30-15:30 / podľa dohody / DEJ
MAT – príprava na MS RNDr. Škerlíková Podľa dohody / MAT1
Matematické okienko Mgr. Paľuchová PON, STR 14:00 / MAT2
Matematika a programovanie Mgr. Červeňová, RNDr. Ontková ŠTV 7:00 VH / CHE, PON 8:00 VH / VYT3
INFOMAT Ing. Ďurašová, RNDr. Kresťanková PON 8:00-9:00 VH / CNC1, PON 7:00-8:00 VH / UP1
Matematická fyzika Mgr. Petreková PON 8:00 VH / UP3
Fyzika v príkladoch PaedDr. Puchalová UT 13:00-14:00 / FYZ
Ekonomické cvičenia Ing. Kurucová PIA 13:00-14:00 / LOG
Študentský manažment Ing. Kubovčíková ŠTV 14:45 / VYT2
Tanečná škola RNDr. Ontková, Ing. Kurucová PIA 14:30-16:00 / telocvičňa
Raketomodelársky krúžok Ing. Koťuha Podľa dohody / raketom. dielňa
Kreslenie a tlač výkresov Ing. Slivko ŠTV 14:40-16:10 / PCG
3D modelovanie a 3D tlač Ing. Tomaščík STR 14:00-16:00 / CNC1
Internetový klub – IS Sova, MS Access Ing. Kocurek PIA 13:00 / VYT1, STR 14:00 / VYT1
Web v kocke RNDr. Labuda, Ing. Zekucia PON 14:00 / VYT5, PON 14:00 / VYT4
PC siete Ing. Tarajčáková PON 15:00-16:30 / PCS2
Mechatronika a PLC Ing. Dzurenda UT 14:45-16:15 / MET1
Simulácie elektronických obvodov Ing. Hatala STR 14:15-16:15 / ELE3
Elektronika v praxi Ing. Sokol ŠTV po 8:00 VH / DIT
Praktická elektrotechnika Ing. Krajňák STR 14:00-15:30 / ELE2
Majstrovstvá školy Klein, Kraus, Paľuchová PONDELOK / 14:00-15:30 h / Kabinet TSV
Stolný tenis Ing. Kocurek UTOROK / 15:00-16:30 h
Volejbalový krúžok Mgr. Klein, Mgr. Paľuchová STREDA / 15:00-16:30 h
Florbalový krúžok Ing. Mgr. Kraus ŠTVRTOK / 15:00-16:30 h
Basketbalový / Futbalový krúžok Mgr. Klein PIATOK / 14:00-15:30 h
Kondičné posilňovanie Klein, Kraus, Paľuchová PONDELOK – PIATOK / Kabinet TSV