Tretie Miesto

Tretie miesto na celoštátnej súťaži

Naša škola sa zúčastnila v dňoch 23. a 24. apríla 2024 na celoštátnej súťaži Skills Slovakia - Mladý mechatronik na UIAM MTF STU v Trnave. Reprezentoval nás tím v zložení: Andrej Kočiš a Filip Toporcer  zo 4.C triedy. Naši mechatronici mali za úlohu skompletizovať a sfunkčniť dve stanice modulárneho výrobného systému MPS 205 riadené pomocou PLC. Náš tím obsadil krásne 3. miesto.

Blahoželáme! 

Lukáš Dzurenda, vyučujúci