Python Cup Medium

Naši žiaci súťažili v programovaní Python CUP

Dňa 24. apríla 2024 sa uskutočnila celoslovenská programátorská súťaž pre študentov, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím grafických možností modulov turtle a tkinter. Súťaž bola v dvoch kategóriách – školské kolo a celoštátne kolo. Súťaž trvala 90 minút a pozostávala z troch úloh: 1. úloha – kreslenie obrázkov pomocou objektu Turtle z modulu turtle, 2. úloha – vytvorenie animácie objektu pomocou modulu tkinter a 3. úloha – jednoduchá hra.

Tejto súťaže sa zúčastnilo 599 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 17 študentov, z ktorých štyria žiaci sú úspešní riešitelia. Zo všetkých našich súťažiacich sa najlepšie umiestnil Adam Zeman (IV.A, odbor technické lýceum), a to na 15. mieste s počtom bodov 25 (percentil 95,45). Na 58. mieste sa umiestnil Peter Hudák (IV.A, odbor technické lýceum) s počtom bodov  14  (percentil  80,30) , na 70. mieste Samuel Gregor Hudák (IV.A, odbor technické lýceum) s počtom bodov 13 (percentil  77,27) a na 76. mieste Marek Drlík (III.E) s počtom bodov 12,5 (percentil 75,15).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

RNDr. Jana Ontková