Ele01

Celoštátne kolo Zenitu v elektronike

Téma 40. ročníka ZENIT v elektronike bola "Meranie neelektrických veličín". Celoštátne kolo sa konalo v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentoval v kategórii B Štefan Bandžuch z II.B triedy, ktorý sa umiestnil na peknom 5. mieste.

Blahoželáme!

Ing. Vladimír Dronzek, vyučujúci