Diplom Oliver Dula

Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka

V priestoroch Historickej auly Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 15. februára 2024 konalo KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU.

Našu školu v kategórii 2D reprezentovali Oliver Duľa z III. A triedy (odbor logistika) a Kristián Marušinský zo III.A triedy (odbor technické lýceum).

V celkovom hodnotení obsadil Oliver Duľa pekné 2.miesto Kristián Marušinský 4.miesto.

Obom súťažiacim srdečne blahoželáme.

Mgr. Katarína Keritová