Všetko čo potrebuješ vedieť

PRIJÍMACIE KONANIE

Ako na prijímačky

Dostaň sa k nám v 4 krokoch

01

Podaj prihlášku

do 20. marca 2024
- zákonný zástupca uchádzača doručí na strednú školu riadne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a základnou školou potvrdenú prihlášku na vzdelávanie v SŠ: 1) elektronicky cez školský informačný systém EDUPAGE, 2) alebo v tlačenej podobe poštou alebo osobne,
3) prípadne doručí do školskej elektronickej schránky (nie e-mailovej)
02

Príď na prijímaciu skúšku

Čakajú ťa prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré budú mať podobu vedomostného testu. Môžeš sa zúčastniť v dvoch termínoch, buď
2. mája 2024
alebo
6. mája 2024.

03

Zverejnenie výsledkov

Poradie a zoznam prijatých uchádzačov sa dozvieš
17. mája 2024.
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.04

Nezabudni sa zapísať

Bol si prijatý/á? Gratulujeme! Ale pozor, nezabudni sa zapísať. Až potom, čo buď cez EduPage alebo osobne na školu doručíš Potvrdenie o nastúpení, sa stávaš študentom. Termín pre odovzdanie
Potvrdenie o nastúpení je
22. mája 2024.
Zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

Sleduj termíny, nech nič nepremeškáš

Dôležité dátumy

Podanie prihlášky

Prihlášku nezabudni podať elektronicky alebo písomne do
20. 3. 2024


Prijímacie skúšky

Skúšky robíš zo slovenčiny a matematiky
2. 5. 2024
alebo
6. 5. 2024

Výsledky

Zoznam prijatých žiakov zverejníme najneskôr
17. 5. 2024


Rozhodnutie o nastúpení

Oznámiť nám, či k nám nastúpiš alebo nie, musíš najneskôr do
22. 5. 2024